Bestyrelsen

Glamsbjerg Pensionistforenings Bestyrelse

 CVR. nr. 32028527

FORMAND

Annelise Hansen
Odensevej 28, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 27292408

NÆSTFORMAND

Poul Andersen
Hjortholmvej 11, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 26110540

KASSERER

Benny Dyrdorf
Nørregade 64, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 40331202

SEKRETÆR

Lis Salskov
Glamsbjerg

BESTYRELSESMEDLEM

Kjeld Nielsen
Glamsbjerg

BESTYRELSESMEDLEM

Poul Erik Larsen
Glamsbjerg

BESTYRELSESMEDLEM

Gerda Bagge
Glamsbjerg

1. SUPPLEANT

Teddy Jensen
Glamsbjerg

2. SUPPLEANT

Finn Jensen
Glamsbjerg

1. REVISOR

Arne Madsen
Glamsbjerg

2. REVISOR

Kirsten Frydendal
Glamsbjerg

1. revisorsuppleant

Ketty Rasmussen

Glamsbjerg

2. revisorsuppleant

Helle Mathiasen
Glamsbjerg

 

FANEBÆRER

Anders Mose Hansen
Glamsbjerg

Faneløjtnant

 

Teddy Jensen
Glamsbjerg

 

Ris og ros

Med hensyn til ris og ros, gode ideer og forslag, henvend jer til:

Formand: Annelise Hansen, tlf. 27292408

Hjemmeside: www.glamsbjerg-pensionistforening.dk

------------------------------------------------------------------------------------

Fredagsklubben, CVR. nr. 32927912
Annelise Hansen, Odensevej 28
5620 Glamsbjerg
Mail: glamsbjergpensionist@gmail.com
Tlf. 27292408